עריכה לשונית - מילים יוצאות דופן

קסמה של העברית הוא ביכולתה להיות פשוטה, מתנגנת ובעלת ניחוח בראשיתי. עריכה לשונית תהפוך את הטקסט לכזה. אך הדובר עברית עשוי לחוש מבולבל-משהו לנוכח יוצאי הדופן למכביר, שכמו נולדו מדופן השפה, התחמקו מכלליה, אך גם ייחדו אותה לשפה עשירה וקשה. להלן כמה דוגמאות לבלתי אפשרי אך בר-קיימא:

מילים שהן ושלילתן זהות: כל שכן = לא כל שכן; כלום = לא כלום;
בעוד ש = מביע סימולטניות ולא ניגוד;
מילים שיש בהן דו-משמעות: לבד מן = חוץ מ וגם נוסף על; 
כל – בנסמך, אך כסומך – כול, בעוד רוב, כוח גם כסומך וגם כנסמך נשארות בחולם מלא.

יש פעלים ומילים ללא דגש באותיות בגד כפת, כי לפניהם אין אפס תנועה אלא שווא שמקורו בתנועה (מרחף): מכחיל, הכחדה, בְּכוכבים.
אם בצורת היסוד אין יו"ד, גם בנטייה אין יו"ד: שׂער, שערי, שערות; דעה, דעות, דעתי, אם, אמי, אמו, אב, סב, סבה, אתי, לבי. 
אבל: שיבה, שיבתי, קיבה קיבתי, אימא - מילה ארמית שיש בה כבר יידוע ולכן נכתבת עם יו"ד.
משקלים שונים ללא עיקרון מנחה: חיסרון דיכאון אבל יתרון ופתרון.
בענייני הגהה, יש מילים שביידוע משתנות: עַם הָאָרץ עלה להר בחג: עַם, הָעָם, עַמֵּנוּ, הָאָרון ולא הָאֲרון, פַּר, הָפָּר.
זכר, נקבה ורבים:
גרביים, עיניים, מכנסיים, סכינים – זכר או נקבה
פנים – במובן של פרצוף (נקבה רבים]: פנים מאירות; ובמובן של צד, שיקול (זכר או נקבה רבים או ): לנושא שלושה פנים: הפן האחד .. הפן השני ..; אבל גם: משתמע לשתי פנים.
מילים בזכר: 
צומת מרומזר, צמתים עמוסים; עט נובע, עטים כחולים; חזה גדול, חזוֹת יפים; 
מילים בנקבה: בוהן עקומה, בהונות גדולות; שוק חשופה, שוקיים יפות; יתד נאמנה, יתדות יציבות; נעל יחידה, נעליים נוחות, ובנטייה על דרך הזוגי: נַעֲלֶיךָ נַעֲלַיִךְ; מטרופולין גדולה, מטרופולינים מסועפות; חניכיים אדומות; שתי כרעיים.

משקלי ריבוי שונים:
דּוּד – דְּוָדִים וגם דּוּדִים: – דודי שמש, וכך גם: שוק – שווקים – שוקי ההון; 
חוֹף – חוֹפִים – חוֹפֵי הכרך, נוף – נופים - נופי המדבר – גזרת עו"י;
אגף – אגפּים (פ"א דגושה);
מדף – מדפים (פ"א רפה);
ריבוי נקבה: כלבה – כְּלָבוֹת; כִּלְיָּה – כְּלָיוֹת;
חף – חַפִּים מפשע (גזרת הכפולים), וגם: סף – סִפִּים, תּוֹף – תּוּפִּים.|
אישיות – אישיוּיות, וגם: לאומיות – לאוּמיוּיוֹת|
תְּאוֹ – תְּאוֹאִים,  אבל דְּיוֹ – דְּיוֹאוֹת.

צורות זוגי בזכר:
מכנסיים ארוכים; סנדלים תנ"כיים; תחתונים צבעוניים; משקפיים יפים.

 

 

עריכה לשונית/הגהה

 
כל הזכויות שמורות לניר שגב – הדובדבן

Created by Tarrlink, Powered by Joomla!