עריכה לשונית - סרבול לשוני

סרבול לשוני הוא אחד העניינים העיקריים שבהם מטפלת עריכה לשונית. נוסף על כך, רבים משתמשים במילים כפולות (כפל לשון), ובכך מסרבלים את הכתיבה. עורך לשוני מיומן יזהה זאת מיד ויתקן את הדרוש.

משפט לא תקין - איפה גר פה מר שמעוני? (משפט תקין - היכן גר מר שמעוני?)
איפה תתקיים כאן ההפגנה? (היכן תתקיים ההפגנה?)
איפה נשב כאן לאכול? (היכן נשב לאכול?)
איפה נמצא כאן בית המלון? (היכן נמצא בית המלון?)
תספר לנו על אודות מלחמת 48'. (תספר לנו על מלחמת 48')
קראתי בספר על אודות דוד בן-גוריון. (קראתי בספר על דוד בן-גוריון)
שמעתי ברדיו על אודות חוק ההסדרים. (שמעתי ברדיו על חוק ההסדרים)
נסעתי למוסך בכדי לתקן את הרכב. (כדי)
הלילה למדתי בכדי להצליח במבחן. (כדי)
באם נלך לים, נשחק בכדור. (אם)
במגינת ישראל חיים למעלה משבעה מיליון תושבים. (במדינת ישראל חיים יותר משבעה מיליון תושבים).
הכנסות המדינה ממסים למעלה מעשרים מיליארד שקלים. (הכנסות המדינה ממסים יותר מעשרים מיליארד שקלים)
שוב פעם צעדנו ברגל. (שוב צעדנו ברגל)
מזה מספר שנים אני עושה ספורט. (זה מספר שנים אני עושה ספורט)
חיברתי יחד את כל הדפים. (חיברתי את כל הדפים)
אני אסע במונית. (אסע במונית)
אני אצעד לקניון מחר. (אצעד לקניון מחר)
אני אשחק כדורגל. (אשחק כדורגל)
אני ארצה להשתתף בתחרות. (ארצה להשתתף בתחרות)

 
כל הזכויות שמורות לניר שגב – הדובדבן

Created by Tarrlink, Powered by Joomla!