עריכה לשונית - המספר היסודי

כתיבה נכונה של מספרים יסודיים היא עניינה של העריכה הלשונית. רבים מתבלבלים ואינם כותבים את המספרים על-פי הכללים המקובלים.

כידוע, מינו של שם-העצם קובע את מין המספרים. למשל, אם שם-העצם הוא ממין זכר, המספר יותאם למינו של שם-העצם. לפניכם מספר טעויות נפוצות, ובסוגריים החלופה התקינה.
שלוש אנשים טסו הלילה לסין. (שלושה)
רק תשע ילדים עברו בהצלחה את המבחן במתמטיקה. (תשעה)
רק חמש ילדים השתתפו בשיעור ההתעמלות. (חמישה)
שני בנות התקבלו לכיתת המחוננים. (שתי)

שמות העצם עד המספר 10 יהיו ברבים:
ארבעה אחוז בלבד התקבלו ללימודים האקדמים. (ארבעה אחוזים)
שישה שקל עלתה מנת הפלאפל. (שישה שקלים)
שני שליש בלבד עברו בהצלחה את המבדקים לצה"ל. (שני שלישים)

עם זאת ניתן לכתוב חמישה מיליון וחמישה מיליונים.


במספרים מ-11 ומעלה ניתן לכתוב את שם העצם ביחיד וברבים:
אחד-עשר איש או אנשים.
שתיים-עשרה שנה או שנים.
חמישה-עשר שקל או שקלים.
שבעה-עשר אחוז או אחוזים.

מספרים סתמיים יבואו בצורת נקבה:
עמוד עשרים ושתיים ולא עשרים ושניים.
הוא גר בשכונת סביון בבית ארבעים וחמש ולא ארבעים וחמישה.
הוא נסע בקו שלושים ושתיים ולא שלושים ושניים. 
כל הזכויות שמורות לניר שגב – הדובדבן

Created by Tarrlink, Powered by Joomla!