כיצד עריכה לשונית עוזרת לאדם במציאות הקפיטליסטית

בעולם החילוני בעידן הפוסט מודרני נעלמה הרוחניות. הרציונליות האינסטרומנטלית משכפלת את עצמה ללא "ייעוד" ו"משמעות" ועושה זאת ללא "רוח", "נפש" ו"חיות". על ידי כך היא יוצרת מציאות מנוכרת, אגוצנטרית, ותחרותית הגורמת למסירותו של האינדווידואל קודם כול כלפי עצמו, לכוחניות רוויה באלימות פיזית ונפשית ולשלטונם של ה"חזקים" בעלי היכולת המניפולטיבית והממון הרב. דבר הגורם לניצולם של ה"חלשים", ה"עובדים הזרים" ושאר המגזרים הנתונים לשליטת ה"חזקים". המציאות האנטי רוחנית והאנטי הומניסטית יוצרת סימפטומים של אכזבה, ניכור וציניות הגורמת לחלק מבני האדם לצעוד בדרך אחרת ולנסח עלוני מידע שעברו עריכה לשונית ותיקוני לשון מצד אחד, כדי לספוג את הממד הרוחני שכה חסר במציאות החילונית והקפיטליסטית בדמות האידיאולוגיה הדתית ומן הצד האחר סרים לרוחניות כוזבת בדמותם של "מעלי האוב", "המיסטיקנים", "הקוראים בקפה" ו"האסטרולוגים" כדי שיתנו להם ודאות וינחו אותם כיצד לשפר את מצבם ולספק להם מפלט מהמצב המנוכר. למעשה, שתי האידאולוגיות קובעות לאדם כיצד לתפקד במציאות, איך לחשוב ועל מה לחשוב ומעצבות את תודעתו שנהפכת לכוזבת. לטעמנו, גם זו וגם זו חורגות מהמסורת של הנאורות ומהרוחניות שבה לאדם יש מקום בעולם בתור "סובייקט", אישיות "אוטונומית" ואינדווידואל המקבל את ה"אחר" ו"השונה" והחי איתם בסולידריות.
המציאות הקפיטליסטית שהשתררה בדמותה של הרוח "הפוסט מודרנית" גרמה קודם כול, וזה הצד החיובי שבדבר, להבין כי המידע המתפרסם חייב לעבור עריכה לשונית דקדקנית, הגהה, תיקוני פיסוק ותחביר ועוד, כדי שהטקסטים יהיו זורמים וברורים. אולם היא הביאה גם לזעזוע של המוסדות הקיימים, לאידיאולוגיה של "הכול הולך" ולאימפוטנציה אינטלקטואלית ופוליטית של בני האדם. כיום קיימת ירידה גדולה בשיעורי ההצבעה בבחירות בישראל ואת חוסר המעורבות הפוליטית של האזרחים שנובעת מהרוויה הרגעית מהכלכלה הקפיטליסטית היוצרת חיים סתמיים, שגרתיים וחסרי משמעות. במרכזי השפע הקפיטליסטיים נוצרים כיסי אבטלה רבים, הגורמים להעצמת רגשות של תסכול ואכזבה מהמציאות ואין אונים משתרר. האבטלה היא מסמני ההיכר של המציאות, הנגרמת כתוצאה מחוסר סולידריות, מכוחניות ומהנטייה לעשות רווחים כמה שיותר מהר וכמה שיותר הרבה. לפיכך רק בני אדם בעלי מקצועות חזקים, בעלי שליטה מוחלטת בשפה העברית והאנגלית, אשר יודעים לבצע עריכה לשונית מקצועית יכולים לפלס את דרכם אל תפקידים בכירים. נוסף על כך המציאות הנוכחית מכה גם במסגרת המשפחתית שנהפכה לאגוצנטרית ואינטרסנטית, לערעור מוסד הנישואים ולטוטליות חברתית תובענית ואכזרית.
נזקי הכלכלה הקפיטליסטית נראים ועוד יראו בעתיד. ראשית, תהליכי ההפרטה הביאו לכרסום במעמד העובדים, לחוסר ודאות תעסוקתית הנגרם על ידי חוזה אישי ולניצול כלכלי בדמות תשלום שכר מינימלי לעובדים. בו זמנית פתחו קובעי המדיניות את שערי האוניברסיטאות, הרחיבו את מספר הלומדים ופתחו את המכללות הפרטיות, ללא תשובה לעליית מספר המובטלים האקדמאים. יותר ויותר אקדמאים מצטרפים כמדי שנה למעגל הבלתי מועסקים הנוצר על ידי אינפלציה בתארים, הגורמת לזילות איומה בערך התעודה ולפליטתם של המוני סטודנטים אל השוק האכזרי שלא מותיר להם מקום רב להשתלב בשוק עקב חוסר יצירת מקומות העבודה של המדינה הנמצאת חדשות לבקרים במשברים רבים, לא מעט בזכות הלוגיקה של השוק. כך יוצא שגם עורכים לשוניים מתקשיםן במציאות עבודה, מה עוד שרבים מהם חסרי ניסיון תעסוקתי בתחום עריכה לשונית. זאת ועוד, חדירתו של היגיון השוק לכותלי האוניברסיטה הביאה ליצירתו של סטודנט עקר אינטלקטואלית, אדם המסור ל"הצלחתו" במבחנים ותו לא. האוניברסיטאות האשמות ביצירתו של סטודנט זה מעצימות את המגמות של ה"רווחיות", "ההצלחה" ומדגישה הצלחות בלימודים בציונים הגבוהים. כך, מייצרת האוניברסיטה סטודנטים חסרי רוחניות המתפקדים כאוטומטיים ו"אובייקטים" למניפולציות. במרחבי האוניברסיטאות ניתן לראות את החברות הקפיטליסטיות המקבלות מקום של קבע בין חדרי הקורסים ובמדשאות. גם אם יש עוד קורסים ונושאים שכן מסורים לאידאל האקדמיה ו"ההשכלה הגדולה", הם נידחים לשוליים ונקלטים בבוז ובציניות על ידי הסטודנטים שמתמסרים לתשוקותיהם בקלות רבה במהלך הלימודים ובסיומם. 
גם מעמדו של התואר האוניברסיטאי השתנה. לוגיקת השוק הביאה ליצירת "אפליה" בין תואר בתחום הריאלי או טכנולוגי ובין תואר בתחום ההומני, כמו עריכה לשונית. אנשי המחשבים, הכלכלה והמשפטים זוכים ליוקרה רבה יותר מאנשי הפילוסופיה, ההיסטוריה, הסוציולוגיה והלשון.

 
כל הזכויות שמורות לניר שגב – הדובדבן

Created by Tarrlink, Powered by Joomla!