עריכה לשונית – כללים מנחים

כללים אלה של עריכה לשונית וגם הגהה נועדו לשמש רשימת עשרת ההמלצות, שהן בגדר השבחה של הטקסט, כל עורך יבחר את הכללים המועדפים עליו, אלה שאינם ברורים מאליהם והם תזכורת בשלב בדיקת העריכה:

1. יש לשמור על עקביות בשימוש במילים בלע"ז: יש להשתמש באותו הכתיב של המילה לאורך כל הטקסט, למשל: פיזיקלי או פיזיקאלי, וכן באופן השימוש בכינויי רמז: זו או זאת, אלה או אלו. במקרים אלה אין הגיוון מועיל או מייפה את סגנון הטקסט אלא מכביד על הקורא. כמו-כן יש להיות עקבי בהטלת מקפים: אם כתבנו כמו-כן, כ"כ או כמו כן; בכתיבת ראשי תיבות: עו"ד או עורך-דין; וכן באופן כתיבת מספרים בספרות או במילים: 17 או שבע-עשרה, ולהתמיד בכתיב זהה לאורך כל הטקסט.

2. יש לבדוק תאריכים בטקסט, הן של התאריך העברי והן של הלועזי, וכן להקפיד על כתיבה נכונה של התאריכים, וכל המרבה הרי זה משובח: בדיקת מקומות, שמות של אנשים וכדומה, כמובן שהדבר ייעשה תוך דיאלוג עם הכותב.

3. ההנחה היא כי העורך מבין את הטקסט כפי שהקורא הממוצע יבינו, כך שאם יש דבר מה שאינו נהיר לעורך, יש להבהירו עם הכותב. ואם ניתן לקרוא מילה בכמה אופנים או שהיא לא ברורה – יש לנקדה, אפילו ניקוד עזר, או להוריד הערת שוליים, או שאפשר למצוא לה חלופה..

4. יש להמעיט בשימוש במילים הבאות: לגבי, עבור, על ידי, על מנת, ולנסות להמירן במילים שחוקות פחות ונכונות יותר. חלופות אפשריות: לגבי – בנוגע ל, ביחס ל, באשר; על ידי –  לנסות להפוך למשפט פעיל; על מנת שהיא מילת תנאי משנאית אפשר להמיר ב – כדי, בתנאי ש, כדי ש. כמו-כן; רצוי להימנע מהמילה בנוסף, כי היא תוצר של תרגום ישיר מלע"ז, אפשר להשתמש בחלופות: עם זאת, יתרה מזאת, עוד, נוסף על כך, כמו-כן. עם זאת, עם זה.

5. מספרים זוגיים: אברי גוף – נקבה: אזנים, עיניים, רגליים; והאחרים – זכר: משקפיים, אופניים, מכנסיים, גרביים, מגפיים, יוצא דופן: נעליים יפות.

6. מומלץ בענייני עריכה לשונית להימנע משני נסמכים לסומך או משני סומכים לנסמך, וכן באשר לשתי מילות יחס הנוהגות כשני נסמכים לסומך: במקום מעל ומתחת לספסל יש לומר: מעל לספסל ומתחתיו.|

7. בחלקים חוזרים ומקבילים במשפט, ובשלב הגהה נבדוק זאת, יש לחזור על מילת היחס: העולים הגיעו מדרום אפריקה ומהמזרח הרחוק.

8. תפקיד המילית 'כאשר' מסתכם בפתיחת פסוקית זמן. ואין להשתמש בה כמילית ניגוד במשמעות אבל, ואילו וכדומה.

9. המיליות איפה, מאין, לאן תבואנה רק במשפט שאלה. לפסוקית מקום וזמן יש להשתמש במילים: למקום ש ובמקום ש. על דרך: "אל מקום שהנחלים הֹלכים שם הם שבים ללכת" (קהלת א, ז).

10. גרש או גרשיים יבואו רק בראשי תיבות. בציון פרקים או פסוקים מהמקרא לא יהיה פיסוק: (בראשית א, א). שמות מקוצרים בעברית יקוצרו בנקודות: ת.ד.; ח.נ.ביאליק, קיצור של מילה אחת יהיה בגרש: פרופ', יוצא דופן ד"ר.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן