עריכה לשונית – מילות סרק ושמות פעולה שיש לעקור מהמשפט

מלאכת הכתיבה אינה פשוטה גם למיומנים בכך. פעמים רבות הכותב אינו מוצא את המילה המתאימה, ואז הוא משתמש, לרוב לא במודע, במילה פסולה. מילה פסולה יכולה להיות "מילת סרק" – מילה בעלת משמעות מעורפלת שמתאימה כמעט לכל משפט. כאלו הן המילים 'מהווה', 'גורם' 'אופן' ו'צורה'. עורך לשוני אינו אוהב מילות סרק והוא ידע לטפל בהן. כלומר, עריכה לשונית כוללת גם טיפול בבעיות אלו.

עוד נוטה הכותב להשתמש בשמות פעולה במקום בפעלים, ובפעלים סבילים במקום בפעלים פעילים. עריכה לשונית אמורה לבדוק זאת. שמות פעולה ופעלים סבילים הם חלק מהשפה העברית והם מעשירים אותה ונחוצים לה, אך לעתים קרובות כותבים אותם שלא לצורך.

לבסוף, נוטה הכותב לכתוב כמה מילים במקום מילה אחת שתביע את אותה המשמעות. כל הליקויים האלה יכולים להופיע במשפטים תקינים לגמרי תחבירית ובמקומות שבהם הטקסט אינו זקוק לכך שעורך לשוני יבצע עריכה לשונית. עדיין יש לשנותם כדי שהטקסט לא יהיה רק נכון אלא גם מסוגנן. המילים המיותרות מהסוגים השונים רבות, אך בעזרת מעט מחשבה אפשר לעקור אותן מהמשפט.

עריכה לשונית אפוא עוקרת מהמשפט מילות סרק ושמות פעולה כדי להפוך את הטקסט לתקין יותר ולנכון יותר מבחינה תחבירית.

מילות סרק: מהווה, גורם, אופן, צורה

הפועל מהווה ונטיותיו

הכותבים והסופרים משתמשים בפועל 'מהווה' או בנטיותיו כשהם אינם מוצאים את המילה המתאימה. 

דוגמה: הנסיעה במהירות מופרזת מהווה עבירה על חוקי התנועה.

התיקון: הנסיעה במהירות מופרזת יש בה משום עבירה על חוקי התנועה.

ועוד דוגמה: מעציב לשמוע שהתקלה הקטנה מהווה בעיה גדולה כל כך.

התיקון: מעציב לשמוע  שהתקלה הקטנה מעמידה בעיה גדולה כל כך.

'מעמיד בעיה' ו'מעמיד קושי' הם ביטויים יפים בעברית שיכולים להחליף לעתים את 'מהווה'. יש לבדוק אם אפשר להחליף את הפועל 'מהווה' בכינוי גוף. כינוי הגוף הוא למעשה אוגד שמחבר בין הנושא ובין הנשוא.

דוגמה: אכילת התפוח מהווה את הקינוח.

התיקון: אכילת התפוח היא הקינוח. 'אכילת התפוח' – נושא, 'היא' – אוגד, 'הקינוח' – נשוא. במקרים אחרים אפשר להחליף את 'מהווה' בפועל 'היה' או בנטיותיו.

לדוגמה: זריקת הכדור לחצר השכנים היוותה את עיקר הבעיה.

התיקון: זריקת הכדור לחצר השכנים הייתה עיקר הבעיה.

עריכה לשונית תתקן את כל אלו מיד.

הפועל גורם ונטיותיו

הפועל 'גורם' משמעו עשה שמשהו יקרה, הוביל למצב מסוים. הפועל הזה טוב ויפה, אך כותבים משתמשים בו יותר מדיי ושוכחים פעלים טובים אחרים. אפשר להחליף את הפועל הזה במילים  'יוצר' או 'מחולל'.

דוגמה: חיוך גורם אושר.

התיקון: חיוך מחולל אושר. עוד דרך למגר את 'גורם' היא למצוא את הפעולה העיקרית של המשפט.

דוגמה: כדורי השינה גורמים נזק רב. 'נזק' הוא הפעולה העיקרית, ולכן אפשר לכתוב בפשטות: כדורי השינה מזיקים מאוד.

המילים 'אופן' ו'צורה'

כשרוצים לתאר את אופיין של פעולות משתמשים לרוב במילים 'אופן' ו'צורה'.

דוגמאות:

הגנב הרביץ באופן אכזרי. התיקון: הגנב הרביץ באכזריות.

הוא צחק בצורה גלויה. התיקון: הוא צחק בגלוי.

עוד דרך למגר את 'אופן' ו'צורה' היא להוסיף אחרי הפועל שם מאותו השורש.

דוגמאות:

היא פגעה בו באופן קשה. התיקון: היא פגעה בו פגיעה קשה.

הקקטוס ניזוק בצורה קשה. התיקון: הקקטוס ניזוק נזק קל.

הגהה עניינה לבדוק שאכן נעשו התיקונים שפורטו לעיל.

שמות פעולה במקום פעלים

במשפטים רבים נמצא שמות פעולה במקום פעלים. המשפטים האלה יכולים להיות נכונים מבחינה תחבירית, אך המילים לא זורמות בהם. כלומר, עריכה לשונית היא חובה גם במקרים כאלו. ברגע שנחליף את שמות הפעולה בפעלים נקבל משפט מסוגנן. אסור למחוק תמיד את שמות הפעולה מהטקסט, הם נחוצים לשפה וטובים לה. כל משפט יש לכתוב בחוכמה, ולבדוק אם שם הפעולה מתאים או אם צריך להחליפו בפועל.

דוגמאות:

ידיעתו של המהמר את החוקים מביאה לידי ניצחונו במשחק. את שמות הפעולה 'ידיעה' ו'ניצחון' כדאי להחליף בפעלים 'יודע' ו'מנצח': מהמר שיודע את החוקים מנצח במשחק.

דקה אחרי כניסת המורה לכיתה התחיל השיעור. יש להעדיף את הפועל 'נכנסה' על שם הפעולה 'כניסת': דקה אחרי שנכנסה המורה לכיתה התחיל השיעור.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן