עריכה לשונית – סוגי משפטים בשפה העברית

בעברית ישנם שלושה סוגים עיקריים של משפטים – המשפט הפשוט, המשפט המחובר והמשפט המורכב. כתיבה עשירה מתאפיינת בעירוב של סוגי המשפטים, ולא – הקורא ישתעמם. עריכה לשונית איכותית תוודא כי הטקסט עשיר, קולח ומעניין.

המשפט הפשוט

כולל משפט אחד בלבד, ויש בו נושא אחד ונשוא אחד.

דוגמה: רוני (נושא) הודיעה (נשוא) לחברותיה הטובות כי היא תתחתן בתחילת הקיץ. 

בקטגוריה זו ישנם עוד שני תתי-סוגים של משפטים:

א. המשפט הכולל: משפט פשוט שיש בו חלקים מקבילים, כלומר חלקים הממלאים את אותו התפקיד במשפט. משתמשים במשפטים כוללים כאשר רוצים לפרט או להדגיש דבר מה.

דוגמה: על השולחן במסעדה הונחו מנות בשר, סלטים, מרקים ומיני מאפים. המילים המודגשות משמשות כולן בתפקיד הנושא.

ישנם משפטים שבהם כמה חלקים כוללים. דוגמה: הילד והילדה (נושא כולל) בכו והשתעלו (נשוא כולל).

פיסוק המשפט הכולל: מסמנים פסיק בין החלקים המקבילים אבל לא לפני ו' החיבור ומילות חיבור אחרות ולא לפני "או". 

ב. משפט ייחוד: משפט פשוט שבו מדגישים חלק מסוים באמצעות שינוי המבנה. דוגמה: יש בבית הזה כל מה שאנחנו צריכים. כדי להפוך את המשפט הפשוט למשפט ייחוד מעבירים את החלק שרוצים להדגיש לתחילת המשפט: הבית הזה –  יש בו כל מה שאנחנו צריכים. בכל משפט ייחוד יופיע "כינוי מוסב" שממלא את מקום החלק במשפט שעבר קדימה. בדוגמה הנ"ל כינוי המוסב הוא בו.  

המשפט המחובר

בנוי משני משפטים או יותר המחוברים זה לזה באמצעות מילות קישור.

דוגמאות למילות קישור:

הוספה: ו…, גם, כמו כן, מלבד זאת.

ויתור: למרות זאת, אף על פי כן.

ברירה: או.

פירוט: למשל, כלומר.

תכלית: למען, כדי, בשביל.

סיבה ותוצאה: לפיכך, לכן.

הבהרה: כלומר, זאת אומרת, כגון.

דוגמה: החודש היא פוטרה מעבודתה, ואף על פי כן המשיכה לקום כל יום בשבע בבוקר.

פיסוק המשפט המחובר על פי כללי עריכה לשונית: בין שני חלקי המשפט יש לשים פסיק, אך אם שני החלקים קצרים מאוד אפשר לוותר עליו (דוגמה: יצאתי החוצה ואז היא באה). 

המשפט המורכב

בנוי משני משפטים או יותר המחוברים זה לזה בקשר של שעבוד. במשפטים מורכבים ישנו משפט עיקרי ופסוקית, ולפני הפסוקית תבוא מילת שעבוד. הפסוקית יכולה לבוא בתחילת המשפט או בסופו.

דוגמאות למילות שעבוד:

הרחבה או הבהרה: ש… אשר.

השוואה: כפי ש…, כשם ש…

תוצאה: עד ש…

יחסי זמן: בזמן ש…, לאחר ש…, ברגע ש…

ויתור: אף ש…, אף על פי ש…

תכלית: כדי ש…

סיבה: כי, מפני ש…, הואיל ו…

דוגמה:  כשמתחילים הלימודים (פסוקית) סטודנטים רבים נלחצים (המשפט העיקרי).

פיסוק המשפט המורכב: אחרי כל פסוקית מסמנים פסיק, אלא אם היא קצרה מאוד (דוגמה: אחרי שסיימתי לקרוא את הספר המרתק, כתבתי עליו המלצה לעיתון בית הספר). לפני הפסוקית לא מסמנים פסיק, אלא אם כן היא ארוכה מאוד (דוגמה: אני חושבת שזה הזמן לשכב לנוח). 

המשפט החסר

משפט שבו אין נושא, נשוא או שניהם. 

דוגמה: החוצה!

משמעות המשפט: אתה (נושא) תצא (נשוא) החוצה! 

משפטים חסרים מופיעים פעמים רבות כחלק ממשפטים מחוברים. דוגמה: הילדים שמחו מאוד שהגיע החופש הגדול, ואילו ההורים – פחות. אחרי הפסיק מופיע משפט שחסר בו הנשוא, ולמעשה מקף החליף את המילה "שמחו". 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן