דוגמאות של עריכה לשונית

עריכה לשונית חשובה לכל סוג של טקסטים. שימו לב לעניינים של טקסטים משפטיים. קיומו של יחס הולם בין חומרת המעשה למידת אשמתו של הנאשם ובין סוג ומידת העונש המוטל, מבחינת שילוב של גמול ופרופורציה. לפי התיקון לסעיף 113, שיקולי ההלימה הם בראש ההיררכיה ואחריו ניצבים השיקולים התועלתניים, כגון שיקום והרתעה. ההלימה מבטיחה זיקה הולמת בין העבירה ובין העונש, מגבילה את חומרת העונש ואוסרת ענישה יתרה. בכל נמנעים פערי ענישה ואי שוויון בתוצאות הענישה בין נאשמים שנבעו מגישה תועלתנית. עקרון ההלימה מאפשר לבית המשפט להסתמך יותר על עובדות מוכחות ופחות על השערות בנוגע למידת ההרתעה הצופה פני עתיד. כאן בוצעה עריכה לשונית והגהה כדי להפוך את הטקסט ליותר ברור ובהיר.

שימו לב לפסקה הבאה העוסקת אף היא בענייני משפט: יכולתו של בית המשפט לדעת אם הנאשם ישתקם או אם הציבור יורתע מוגבלת במידה רבה ואין בידי בית המשפט כלים מספיקים לניבוי התוצאות הצפויות של העונש המוטל. בית המשפט עוסק יותר בניחוש ופחות בעובדות. כך פערי הענישה גדולים יותר והחשש משגיאות גדול יותר. כדי להצדיק ענישה או שיקום על בית המשפט להשתכנע שיש בענישה כדי לשקם את העבריין או ליצור הרתעה. ספק אם החמרה בעונש לצורכי הרתעה מתיישבת עם חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

גם חוקים ותקנות צריכים לעבור עריכה לשונית ודיוק. דייקנות היא המילה העיקרית החשובה להפיכת הטקסט לאבן חן מלוטשת.

קראו את הפסקה הבאה: הדרישה ליחס הולם נובעת מעקרונות בסיסיים של צדק והוגנות, אשר בין השאר מביאים לידי ביטוי את התחושה האנושית שעונשים המדורגים על פי חומרת העבירה הם הוגנים יותר. מלבד היבט הצדק, עקרון ההלימה משרת שתי מטרות נוספות: הוא תורם להגברת אמון הציבור במערכת המשפט, שכן תגובה עונשית שתיחשב לקלה מדי או לחמורה מדי, והיא עלולה ליצור תחושת ניכור בקרב החברה כלפי מערכת המשפט הפלילי. בכך מתאפשרת השגת המטרות של אחידות ושוויון בין נאשמים. מטרת עקרון ההלימה אינה להביא להחמרה בענישה, ועונש העולה בחומרתו על חומרת המעשה שעשה העבריין פוגע במטרות הגמול. לבית המשפט אסור להתעלם מרחשי לבו של הציבור, אך באותה נשימה עליו גם לדעת לשמור על עצמאות שיקול דעתו ולדחות את דרישתה של החברה להשית על הנאשם עונש חמור מכפי שמגיע לו.

עריכה לשונית חשובה מאוד לכל טקסט באשר הוא. הדוגמאות לעיל מראות עד כמה עריכה לשונית עושה את העבודה ומביאה לידי בהירות. כך שהאזרח יוכל לדעת בדיוק במה המשפט עוסק.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן